مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید

مراکز آموزشی توحید

معرفی مراکز آموزشی توحید

 مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (1)

مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (1) مرکز آموزش دختران صنف‌های هفتم تا دوازدهم است که در سال 1386 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب درسال تعلیمی 1402 در چهارراهی زمانجان، حنظله بادغیسی 18 موقعیت دارد. مدیریت این مکتب را از بدو تأسیس تا سال 1400 فریبا شیرزاد برعهده داشته‌است. از سال تعلیمی 1401 مدیریت این مرکز را شکریه غلامی برعهده دارد.

مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (2)

مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (2) مرکز آموزش پسران صنف‌های چهارم تا دوازدهم است که در سال 1386 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب در سال تعلیمی 1402 در منطقه چهارراهی زمانجان، مقابل کلینیک داکتر ریاض موقعیت دارد. ازسال 1393 تا 1400 علی یاسر زمانی مدیریت مکتب را برعهده داشته است. مدیریت این مکتب از سال 1401 برعهده حمید فیضی می‌باشد.

مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (3)

مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید (3) مرکز آموزش دختران صنف‌های آمادگی تا نهم است که در سال 1386 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب در سال تعلیمی 1402 در جوار شفاخانه نور، جاده فرهنگ موقعیت دارد. مدیریت این مکتب از سال 1400 برعهده آرمین عزیزی می‌باشد.

مؤسسه تعلیمی خصوصی آفرینش

مؤسسه تعلیمی خصوصی آفرینش مرکز آموزش دختران صنف‌های اول تا ششم است که در سال 1396 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب در سال تعلیمی 1402 در چهارراهی زمانجان، حنظله بادغیسی 18 موقعیت دارد. مدیریت این مکتب از بدو تأسیس تا کنون برعهده فاطمه انتظاری می باشد.

مؤسسه تعلیمی خصوصی پیام توحید (1)

مؤسسه تعلیمی خصوصی پیام توحید (1) مرکز آموزش نوآموزان و دانش آموزان دوره آمادگی و ابتدایی است که در سال 1400 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب ازسال تعلیمی 1400  تاکنون در سرک باغ آزادی، ابتدای جاده مهتاب موقعیت دارد. مدیریت این مکتب از سال 1400 برعهده بنفشه شیرزاد می‌باشد.

مؤسسه تعلیمی خصوصی پیام توحید (2)

مؤسسه تعلیمی خصوصی پیام توحید (2) مرکز آموزش نوآموزان و دانش آموزان دوره آمادگی و ابتدایی است که در سال 1400 به صورت رسمی با اخذ جواز از وزارت معارف فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این مکتب ازسال تعلیمی 1400  تاکنون در جهارراهی زمانجان، حنظله بادغیسی 18 (جوار مؤسسه آفرینش) موقعیت دارد. مدیریت این مکتب از سال 1400 برعهده فوزیه قناعت می‌باشد.