برگزیدگان نهمین المپیاد ربات های آموزشی

1- لیگ خط خوان:
مقام اول: سدیس کریمی، متعلم صنف نهم ازمکتب توحید (2) و ستایش زمانی ، متعلم صنف نهم از مکتب توحید (1)
مقام دوم : بهاره فرهت، متعلم صنف هشتم از مکتب توحید (1)
مقام سوم : مینه ناصری، متعلم صنف نهم از مکتب توحید (1)

2- لیگ کارخانه ای :
مقام اول : زهرا حیدری متعلم صنف ششم از مکتب آفرینش (2)
مقام دوم : ملیکا کاظمی متعلم صنف ششم از مکتب آفرینش (2)
مقام سوم : شقایق رحیم پورمتعلم صنف نهم ازمکتب توحید (1)

3- لیگ فوتبالیست :
مقام اول : یوسف رحیم پور، مزمل نبی زاده از مکتب توحید (3)، نادیه خالد زاده از مکتب پیام توحید (1)
مقام دوم : عبید جمشیدی متعلم صنف ششم از مکتب پیام توحید (1)
مقام سوم : حامد یوسفی متعلم صنف ششم از مکتب پیام توحید (1)

این پست دارای 2 نظر است

دیدگاهتان را بنویسید