0
مرکز آموزشی
0
صنف آموزشی
0
آموزگار
0
دانش‌آموز

صاحب امتیاز و مجری انحصاری برنامه آموزشی UCMAS مالیزیا در افغانستان

طرح توسعه و محاسبه ذهنی با استفاده از چرتکه یک برنامه منحصربه فرد برای رشد کودکان است که در سال 1993 توسط (دکتر دینو وینگ ) در کشور مالیزیا ابداع گردید.این برنامه با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای با بکارگیری چرتکه سبب توسعه نیمکره چپ ونیمکره راست مغز به طور همزمان می‌شود.

صاحب امتیاز و مجری انحصاری مسابقه جهانی ریاضیات کانگورو در افغانستان

طرح توسعه و محاسبه ذهنی با استفاده از چرتکه یک برنامه منحصربه فرد برای رشد کودکان است که در سال 1993 توسط (دکتر دینو وینگ ) در کشور مالیزیا ابداع گردید.این برنامه با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای با بکارگیری چرتکه سبب توسعه نیمکره چپ ونیمکره راست مغز به طور همزمان می‌شود.

صاحب امتیاز خانه‌ی رباتیک افغانستان و المپیاد ربات های آموزشی

طرح توسعه و محاسبه ذهنی با استفاده از چرتکه یک برنامه منحصربه فرد برای رشد کودکان است که در سال 1993 توسط (دکتر دینو وینگ ) در کشور مالیزیا ابداع گردید.این برنامه با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای با بکارگیری چرتکه سبب توسعه نیمکره چپ ونیمکره راست مغز به طور همزمان می‌شود.

تازه‌ترین گزارش‌ها